Általános szerződési feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bizalmi Kör Kft., székhely 1095 Budapest, Soroksári út. 48., továbbiakban: Szolgáltató) és az elektronikus szolgáltatást igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (továbbiakban: Felek)

1. Általános adatok

A bizalmikor.hu elnevezésű honlapot (a továbbiakban: honlap) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) alapján szolgáltatóként társaságunk működteti. 

Társaságunk Ektv 4. §-ában előírt kötelező adatszolgáltatása a 2. pontban található. 

A honlap biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent Felhasználóinkra kockázatot, azonban javasoljuk az alábbi óvintézkedéseket: vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése.

2. Tájékoztató adatok 


cégnév: Bizalmi Kör Kft.

székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út. 48. 

cégjegyzékszám: 01-09-276445 

adószám: 14780846-2-43

statisztikai számjele: 14780846-7022-113-43

bankszámlaszám: 10404027-50515354-57491017 K&H Bank Zrt.

képviselője: Gangel Péter ügyvezető 

telefon: +36 30 419 0109

e-mail: info@bizalmikor.hu

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelés nyilvántartási száma:

3. A megrendelés folyamata és a vásárlás feltételei az interneten keresztül történő megrendelés esetén

A bizalmikor.hu honlapon a Szolgáltató kapcsolatépítő üzleti rendezvényeket szervez, melyeken a regisztrált felhasználók, mint Felhasználók térítés ellenében tudnak részt venni. Az aktuális üzleti rendezvények a honlap bal oldalán lévő menüsorban az „Üzleti rendezvények”-re kattintva találhatók meg. Az üzleti rendezvények típusai az alábbiak:

Üzleti reggelik: amely az alap kapcsolatépítő rendezvény, villásreggeli mellett kerül megtartásra általában 20-30 céget képviselő vállalkozó részvételével 2 heti rendszerességgel, különböző helyszíneken és időpontokban.

Női Bizalmi Kör: amely az alap kapcsolatépítő rendezvény egy olyan speicális vállfaja, melyen kizárólag hölgy cégvezetők vehetnek részt, és amely vacsora mellett kerül megtartásra általában 20-30 céget képviselő vállalkozó részvételével 2 heti rendszerességgel, különböző helyszíneken és időpontokban.

Gálaest: olyan egész estés kapcsolatépítő üzleti rendezvény, amely évente egy alkalommal, decemberben kerül megrendezésre 150-200 cégvezető részvételével, budapesti helyszínen.

Miaterved mesterelme: amely egy 5-7 vállalkozó részvételével zajló összejövetel, melynek célja a részvevők üzleti problémáinak, kihívásainak megoldása közös ötletelés formájában.   

Bizalom Napja: olyan egész napos kapcsolatépítő üzleti rendezvény, amely évente egy alkalommal kerül megrendezésre május hónapban, és amelyen neves meghívott előadókkal lehet megismerkedni, és előadásaikat meghallgatni, továbbá irányított networking keretében üzleti kapcsolatok építése zajlik.

Az egyes, fentiekben felsorolt rendezvényekre ráklikkelve megjelennek az aktuális események, rövid leírással. Az ablak jobb alsó sarkában a „Részletek”-re kattintva pedig megjelennek a részletes tudnivalók: az arra meghívott előadó, helyszín, pontos időpont, részvételi díj. A Gálaest és a Bizalom Napja esetében a rendezvényeknek saját külön aloldal kerül kialakításra, melyen a rendezvényekkel kapcsolatos minden információ megtalálható, és szintén ezeken az aloldalakon van lehetőség a rendezvényekre való jegyvásárlásra is az alábbiakban leírt menet szerint.  

Amennyiben szeretne jegyet vásárolni az adott rendezvényre, úgy a leírás végén az „Ott leszek” feliratú gombra kattintva tud jelentkezni. A részvételi jegy árát pedig a rendezvényen, a helyszínen kell majd rendezni.

a.) Árak

Az egyes rendezvényeken való részvételi jegyek megvásárlására többféleképpen van lehetőség. Elsődlegesen az előző pontban leírt jegyvásárlással, amely az alap üzleti reggelire, illetve a Női Bizalmi Körre vehető igénybe.

Ezen túlmenően mind a jobb oldali menüsorban, mind a bal oldali menüsorban, a - Személyes menü alatt - van lehetőség 4+1-es jegyek megvásárlására, amely összesen 5 db alkalommal jogosítja fel a Felhasználót az üzleti reggeliken, illetve a Női Bizalmi Kör rendezvényein való részvételre az alábbiak szerint:

  • 4 db alkalommal abban a csoportban, amely a felhasználó elsődleges Bizalmi Kör csoportja.
  • 1 db alkalommal az ország bármely központ vagy franchise partner által működtetett Bizalmi Kör Kapcsolatépítő Üzleti Reggeli csoportjában.

A bal oldali menüsorban található, hogy mit tartalmaz pontosan a 4+1-es jegy. Az első alkalom a jegy ellenértékének megfizetését követően használható fel. A részvételi jogosultság átruházható, az átruházásról a Bizalmi Kör – Kapcsolatépítő Üzleti Reggeli csoportvezetőjét legkésőbb a rendezvény előtt 3 munkanappal értesíteni szükséges. A 4+1-es jegy ellenértékének kiegyenlítése előre utalással történik a rendelés során megadott bankszámlaszámra.

A 4+1-es jegy által biztosított 5 részvételi lehetőség a vásárlástól számított 6 hónapon belül használható fel. Fel nem használás esetén a fel nem használt jegyek elévülnek, nem látogatható vele Bizalmi Kör Kapcsolatépítő Üzleti Reggeli. Az elévülésről a www.bizalmikor.hu a felhasználót előzetesen, a lejárat előtt 1 hónappal, 2 héttel továbbá a lejárat napján e-mailben tájékoztatja.

A Gálaest és a Bizalom Napja rendezvényekre a jegyvásárlás az adott rendezvény aloldalán lesz elérhető minden alkalommal, amely mindenkor tartalmazza az egyes jegytípusokat, és az azokhoz tartozó részvételi díjak mértékét. 

A honlapon szereplő rendezvények közül amelyik esetlegesen ingyenes, ott ennek a ténye külön feltüntetésre kerül. Ellenkező esetben az adott rendezvényen való részvételért minden esetben az ott feltüntetett ellenértéket kell a Felhasználónak megfizetni. Társaságunk szabadon élhet az árváltoztatás jogával. Az árváltozások akkor lépnek életbe, amikor a honlap felületein online megjelennek. A közölt árak mindenkor nettó +Áfa összegben kerülnek feltüntetésre. Az árak minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében kerülnek megállapításra.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az adott szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltatás nem köteles a szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő eladást, amelynek ismeretében a vásárló elállhat vásárlási szándékától. 

b.) A rendelés elküldése

Amennyiben megfelelőnek tartja a kiválasztott rendezvényt, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné azt vásárolni, kattintson a Google űrlap végén megjelenő "Megrendelés elküldése" gombra. Ezzel a vásárlás véglegessé válik, a megrendelés elküldésre kerül a Szolgáltatónak. A szerződés ezzel a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejön, erről a Szolgáltató mindenkor elektronikus úton írásos visszaigazolást küld a Felhasználó részére, mindenkor a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül. Amennyiben ezen írásbeli értesítés nem érkezik meg a Felhasználóhoz 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége, illetve szerződéses kötelezettsége alól.

c.) Fizetési, átvételi információk:

Tekintettel arra, hogy a honlapon szereplő valamennyi szolgáltatás üzleti kapcsolatépítő rendezvény, illetve az azokra vonatkozó jegy, így annak kiszállítása egyetlen esetben sem szükséges fizikailag. A megrendelést, és annak visszaigazolását követően a díjról a Szolgáltató díjbekérőt állít ki. Az ellenértéket a díjbekérőn szereplő adatok szerint kell megfizetni banki átutalással a díjbekérőt kiállító cég részére (amely vagy a Szolgáltató, vagy valamelyik franchise partnere a rendezvény helyszínétől függően) mindenkor a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra. Ezen túlmenően lehetőség van online fizetésre is, ebben az esetben a befizetés minden esetben a Szolgáltató részére történik, függetlenül az adott rendezvény helyszínétől. Online fizetés esetén a Felhasználót a honlap átirányítja a B-payment Zrt. oldalára, amelyen az online befizetés megtörténik.

A szerződés az átutalással tekintendő teljesítettnek a Felhasználó részéről. Az átutalás összegéről a számlát a Felhasználó vagy az adott rendezvényen személyesen tudja átvenni – amennyiben a számlát a franchise partner állítja ki, illetve a Szolgáltatótól, vagy online fizetés esetén a Szolgáltató a díjról e-számlát állít ki, és azt elektronikusan továbbítja a Felhasználó felé.

A díjnak a megadott bankszámlaszámra való beérkezését követően a megvásárolt jegyek megjelennek a Felhasználó személyes felületén a honlapon a jobb oldali menüsorban található „4+1-es jegy”, a „Normál jegyeim” illetve az „Extra jegyeim” fül alatt. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a teljesítés ezen módon való megtörténtét.  

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt bármikor indoklás nélkül visszautasítsa, azt bármikor visszavonja bármilyen felhasználói visszaélés esetén, illetve különösen abban az esetben, ha a Felhasználó a regisztráció során valótlan, hiányos adatokat ad meg.

A Felhasználó bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kérelmezni az oldalról írásban (e-mail útján az adatkezeles@bizalmikor.hu e-mail címre küldve).

 

4. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. Az a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött elektronikus szerződés, megkötésének nyelve magyar.

Az adott részvételi jegy megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését a honlapon keresztül eljuttatja a Szolgáltatóhoz.  Megrendelése akkor lép életbe, ha a Szolgáltató e-mail-ben visszaigazolja a megrendelést.

Bármilyen kifogás esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal. Esetlegesen felmerülő panaszát az ügyfélszolgálat telefonszámán /+36-30-658-6055/ hétfőtől péntekig 10.00-15.00 óráig illetve írásban, az info@bizalmikor.hu e-mail címen tudja bejelenteni.

Elérhetőségeinket továbbá a "Kapcsolat" menüpontban is megtalálhatja.

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosítását és kijavítását a Szolgáltató köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, hogy a Felhasználó az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában a Felhasználó megrendelése nem minősül szerződéses nyilatkozatnak.

 

5. Elállás, visszatérítés

A 4+1-es jegyek esetében a Felhasználó jogosult 8 napon belül a szolgáltatás igénybevételétől elállni. Ebben az esetben a még hátralévő alkalmak díja visszatérítendő a részére az elállás befogadását követő 8 (nyolc) napon belül az alábbiak szerint:

  • Az ajándék alkalom díja nem visszatéríthető.
  • Visszatérítés igényelhető viszont vis maior esetben, továbbá a felhasználás ellehetetlenülése (pl.: elköltözés, cég megszűnése) esetén az elévülési időn belül.
  • Visszatérítés nem igényelhető a Bizalmi Kör alapelveinek megsértése, Bizalmi Körből való kizárás esetén.

A visszatérítés minden esetben átutalással történik, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésétől számított 8 napon belül. Visszatérítés esetén minden felhasznált alkalom „nem ajándéknak” számít. Maximum 4 alkalom díja visszatéríthető. A fel nem használt alkalmak díja automatikusan visszatérítendő a Bizalmi Kör megszűnése esetén.

Minden jegytípus esetén az adott rendezvényt megelőző 24 órán belül, amennyiben a Felhasználó a regisztrációját visszavonja, az adott alkalomra szóló jegyet elveszíti, annak visszatérítését nem igényelheti. Amennyiben pedig készpénzes fizetési módot választott a rendezvény helyszínén, és mégsem jelenik meg és le sem mondja a rendezvényen való részvételét a rendezvényt megelőző minimum 24 órával hamarabb, úgy a Szolgáltató jogosult felé utólag számlát kiállítani.

 

6. Személyes felület kezelése

A honlapon a regisztrációt követően a Felhasználók fel tudják tölteni személyes és céges adataikat a bal oldali menüsorban a „Személyes menü” – „Profilom” menüpont alatt. Ezen megadott adatok a honlapon regisztrált felhasználók számára lesznek elérhetőek, illetve ezen adatokat a Szolgáltató az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

A személyes és céges adatok feltöltését követően a Felhasználó a „Profilom előnézet” menüpontra kattintva tudja ellenőrizni, hogy adatai hogyan jelennek meg a többi jogosult felhasználó felé.

 

7. Kapcsolatépítés módozatai

A „Résztvevő listák” menüpont alatt megtalálható valamennyi részvevő elérhetősége, aki a Felhasználóval azonos kapcsolatépítő rendezvényen vett részt, akivel a Felhasználó személyesen is ténylegesen találkozott. Az adott rendezvényen részvevők minden adata, teljes profilja megjelenik itt.

Az „Ajánlásaim” menüpont alatt nyomon lehet követni azokat az ajánlásokat, amiket az adott üzleti reggelin a Felhasználó mások részére adott, illetve amelyeket ő kapott, ugyanis az ajánlások adása az üzleti reggeliken mobil telefonon, egy alkalmazás segítségével történik, amely a honlapon is ezáltal regisztrálásra kerül.

Az „Értékelések” menüpont alatt az előző bekezdésben említett ajánlásokkal kapcsolatos értékelés jelenik meg. A Szolgáltató ugyanis az adott és kapott ajánlásokat követően pár napon belül e-mailben egy kérdőívet küld, melyben értékelni lehet az ajánlások színvonalát, minőségét.

A „Referenciák” menüpont alatt pedig a Felhasználóról más Felhasználók által adott referenciák szerepelnek. Referenciát az adott rendezvényt követően lehet adni, azokról a Felhasználókról, akik az adott Felhasználóval együtt az adott rendezvényen részt vettek. Amennyiben a Felhasználó normál jeggyel vett részt az adott rendezvényen, úgy 2 partnerről adhat referenciát, amennyiben pedig 4+1-es jeggyel vett részt az adott rendezvényen, úgy 4 partnerről adhat referenciát rendezvényenként.  

A referenciákat a „Megbízható cégek” menüpont alatt lehet megadni, egy-egy cég adatlapján a Részletek-re kattintva megjelenik az adott cég adatlapja, melynél szerepel egy Referenciák elnevezésű sor. Amennyiben a Felhasználó részt vett már az adott partnercéggel közös rendezvényen, úgy ezen sor aktív lesz, melyre rákattintva be lehet írni a referenciát. Ha a Felhasználó az adott partnerrel még nem vett részt közös rendezvényen, úgy referenciát nem fog tudni a partnerről adni, az ehhez szükséges gomb a honlapon nem jelenik meg a számára.   

A „Megbízható cégek” menüpont alatt lehet továbbá megtekinteni az adott cég jellemzőit, aktivitását, hogy hány db rendezvényen vett már részt, azokon hány db ajánlást adott és kapott, a cégről, és az adott cég kapcsolattartó személyéről szóló véleményeket. 

 

8. Magazin

A „Magazin” menüpont alatt cikkek, hírek, újdonságok, ismeretterjesztő írások találhatóak meg, és érhetőek el a Felhasználók számára díjmentesen. Amennyiben egy adott Felhasználó érintett egy bejegyzésben, úgy a cikk alján a kapcsolódó személyeknél megjelenik az érintett cég neve, melyre rákattintva feljön az adott cég adatlapja, amely a „Megbízható cégek” menüpont alatt szerepel.

 

9. Adatvédelem

A Személyes menüben a személyes és cégadatok megadása a kapcsolatépítést segíti elő, az ott szereplő adatok feltöltése önkéntes alapon működik. Ezen túlmenően bármely rendezvényre vonatkozó jegy megrendelésekor kizárólag azokat az információkat kérjük Felhasználóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat kapcsolattartásra, a megrendelések teljesítésére és hírlevél küldésre használjuk fel és harmadik fél számára nem adjuk ki. A felhasználók a megrendelés leadásával hozzájárulnak adataiknak a jelen szerződésben és a Nemzetközi Forrásinformációs és Beruházási Iroda Kft. adatvédelmi politikájában írtakkal összhangban történő kezeléséhez.

A megadott adatokat kiemelt biztonsággal, a 2011.évi CXII. törvény előírásainak megfelelően, az érintettek önkéntes hozzájárulásával kezeljük. Ennek ellenére, az internet nyilvánossága miatt előfordulhat, hogy rendszerünkbe idegen behatolások történhetnek és az adatok illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a honlap üzemeltetőjét semminemű felelősség nem terheli. 

Az Nemzetközi Forrásinformációs és Beruházási Iroda Kft. ezúton tájékoztatja Felhasználóit, hogy személyes adataikat a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a megrendeléstől számított hat évig tárolja. A Nemzetközi Forrásinformációs és Beruházási Iroda Kft. a későbbiekben tájékoztatni fogja aktuális akcióiról és újdonságairól.

Adatai megadásával tehát önkéntes hozzájárulását /amely bármikor visszavonható/ adja a jelen pontban írtak szerinti megkeresésekhez, továbbá ahhoz, hogy a Nemzetközi Forrásinformációs és Beruházási Iroda Kft. a megadott személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig a jelen pontban írtak szerint kezelje és felhasználja. Hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja az adatkezeles@bizalmikor.hu e-mail címen, vagy a Nemzetközi Forrásinformációs és Beruházási Iroda Kft. 7627 Pécs, Május 1. utca 12/2. postacímen. Kérjük, hogy hozzájáruló nyilatkozatának esetleges visszavonását akár postai úton, akár e-mailben oly módon tegye meg, hogy abból Önt, valamint azt az e-mail címet, amelyre többé nem szeretne tájékoztató leveleket kapni, egyértelműen azonosítani tudjuk.

A törvény előírásai alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérheti adatai módosítását illetve azok törlését vagy zárolását. Adatkezeléssel, adattovábbítással kapcsolatos levelét a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megválaszoljuk.

Adatai módosítási, törlési vagy zárolási kérelméről mindazokat tájékoztatjuk, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára továbbítottuk. Amennyiben az adatkezelés módjával nem ért egyet, a 2011.évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adat és Információszabadság hatósághoz fordulhat jogorvoslatért vagy a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait. A további, részletes adatvédelmi szabályokat az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.                

 

10. Jogszabályi háttér

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
  • A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
  • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • - 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

 

11. Kapcsolódó weboldalak

A honlapon szerepel(het)nek olyan linkek, amelyek az internet olyan idegen weboldalira mutatnak, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében vannak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben nem képezi a Szolgáltató garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott adatok, információk vonatkozásában. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, adatvédelmi nyilatkozatért, regisztrációért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

 

12. Felelősség

A honlapra történő belépéssel, annak használatával illetve a regisztrációval minden Felhasználó elfogadja a honlap használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy a honlapot saját felelősségére használja.

A Szolgáltató megtesz minden ésszerű intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a honlap létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a honlapon elérhető tartalmak törléséből eredőben, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Felhasználót terheli minden felelősség a honlap használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. A Szolgáltató a honlap használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A honlapon történő regisztráció feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik.

Amennyiben a Szolgáltató nem érvényesíti a jelen ÁSZF-ben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

 

13. Egyéb feltételek

A bizalmikor.hu honlapot használó Felhasználó annak elolvasását és értelmezését követően maradéktalanul elfogadja és egyetért a Szolgáltató által biztosított szolgáltatások használatával kapcsolatban jelen felhasználási feltételekkel, továbbá az Adatvédelmi nyilatkozatban és a Jogi nyilatkozatban (a továbbiakban Szabályzat) foglaltakkal. A honlapon való regisztrációval a Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a Szabályzatban foglaltakat. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el, illetve a Felhasználóknak különböző üzleti partnerektől származó direkt e-mailben, SMS-ben és postai küldeményben ajánlatokat küldjön.

A honlap egyes részei során ún. "cookie"-k kerülnek felhasználásra, melyek a Felhasználó adatfeljegyzése és a Szolgáltató azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése érdekében a Szolgáltató hardverének merevlemezén kerülnek tárolásra. A Felhasználó beállíthatja böngésző programjában, hogy értesítést kapjon arról, amennyiben valaki cookie-t kíván részére küldeni, azonban a Felhasználó határozhatja meg, hogy azt el kívánja-e fogadni vagy nem. Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a cookie-k el nem fogadásakor egyes honlapok működése körében akadály merülhet fel, illetve előfordulhat az, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

 

14. Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a regisztrált Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben a Szolgáltató módosítja a jelen ÁSZF-et, minden esetben az ÁSZF módosított változata kerül a honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató a honlapon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Felhasználó kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse az ÁSZF esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Felhasználó a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

 

15. Vegyes rendelkezések

Jelen ÁSZF-et a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen ÁSZF-ből fakadnak. Az ÁSZF érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Felhasználó és a Szolgáltató kapcsolatára - a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „ÁSZF”, „Adatvédelmi nyilatkozat” és „Jogi nyilatkozat” rendelkezései vonatkoznak.

Abban az esetben, ha bármi, amit a honlap tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen ÁSZF-fel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.