ADÓVÁLTOZÁSOK 2021

Milyen adóváltozások várhatóak 2021-ben? A Crowe FST Audit Kft. összefoglalóját olvashatjátok a témában.

E-kereskedelem ÁFA-ja

Az Európai Unió e-kereskedelemre vonatkozó áfaszabályainak változása kapcsán módosulnak a távértékesítésre és a kis értékű importra vonatkozó hazai szabályok.

A távértékesítések (fogyasztók felé történő, Közösségen belüli, fuvarozásos termékértékesítések) kapcsán jelenleg tagállamonként eltérő értékhatár felett köteles az eladó a vevő országában áfa regisztrációra: Magyarországra értékesítő külföldiek például 35.000 euró felett.

A fenti szabályok 2021. július 1-től megváltoznak, egységesen évi 10.000 eurós értékhatár kerül bevezetésre minden tagállamban. Ezen összeghatárig az értékesítők alkalmazhatják a saját államuk áfakulcsát (vagy választásuk szerint a célország áfakulcsát is). Az értékhatár felett azonban a vevő tagállamának áfakulcsát kell alkalmazni az értékesítésre. Kedvező változás a szabályozásban, hogy nincsen szükség ehhez cél-országbeli regisztrációra.  A távértékesítő cég saját államának áfabevallásában vallhatja be az egyes külföldi országok értékesítéseinek adatait is.

További változás, hogy vélelmezett eladóként áfafizetésre kötelezetté válnak az elektronikus kereskedelmet elősegítő platformok (pl. elektronikus piacterek) is. Az ilyen platformokon értékesítő eladók maguk viszont mentesülnek a külföldi áfafizetés alól.

A nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó szabályváltozás, hogy eltörlésre kerül a 22 eurót meg nem haladó import küldemények adómentessége is. Vagyis 2021. július 1-től minden „harmadik országból” (külföldről, de nem EU tagállamból) rendelt áru után általános forgalmi adót kell fizetni. Ugyanakkor egyszerűsítések, új eljárási szabályok vonatkoznak majd a hasonló, kisösszegű importált termékek vagy harmadik országból érkező távolsági értékesítések miatti ügyletek utáni áfafizetésre.

Behajthatatlan követelések

2021-től lehetővé válik az adóalap utólagos csökkentése azon behajthatatlan követelések vonatkozásában is, amelyek esetében a vevő (adós) nem minősül áfaalanynak – ez elsősorban a lakossági szolgáltatóknak jelent majd érdemi teherkönnyítést. A behajthatatlan követelés áfa-visszaigénylésének komplexebb, szigorúbb feltételei azonban ezekben az esetekben is alkalmazandók.

Munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó általános fordított adózás

Kivezetésre kerül a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó általános fordított adózás. A jövőben csak az ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési munkákra vonatkozik függetlenül attól, hogy a munka építési engedély köteles-e vagy sem.

Csoportos adóalanyiság

2021-től új rendelkezés segíti elő, hogy amennyiben a különböző átalakulások eredményeként az adózók kapcsoltsági viszonyai átrendeződnek, és emiatt áfacsoportot váltanak, az új (fennmaradó) áfacsoporthoz történő csatlakozásig fenntarthassák a korábbi (megszűnő) áfacsoportjaikat, azaz megszakítás nélkül maradhassanak áfacsoporttagok.

Az adóalanyoknak lehetőségük lesz az áfacsoport létrehozásának, megszüntetésének, az áfacsoporthoz való csatlakozásnak, illetve az abból történő kiválásnak az általuk kívánt jövőbeli időpontját megjelölni az adóhatósághoz benyújtott kérelemben.

Telephely szabályok

Szigorodnak a telephely szabályok. A szolgáltatásnyújtás is tao-telephelyet keletkeztet fizikai kötődés hiányában is, amennyiben a munkavállalók/természetes személyek által nyújtott szolgáltatás időtartama a 183 napot meghaladja. További változás, hogy amennyiben van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, akkor azt kell alkalmazni egy telephely megítélésére, azaz minden esetben, függetlenül a tao tv. rendelkezéseitől, az egyezmény által előírt helyzetben telephely keletkezik.

Fejlesztési tartalék

2021. január 1-jétől megszűnik a fejlesztésitartalék-képzés mint adóalap-csökkentő tétel 10 milliárd forintos felső korlátja. A fejlesztésitartalék-képzés alapján igénybe vehető adóalap-csökkentő tétel adóévi adózás előtti nyereségre vonatkozó korlátja nem változik.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szívesen állunk rendelkezésére, kérjük forduljanak hozzánk bizalommal.

További információ:

Földes Balázs

balazs.foldes@crowe.hu


Szeretnél megismerkedni klubtagjainkkal? Kérj egy meghívót!


Recommended Posts