Munkáltatói igazolás és rendelet-értelmezések 2020. november

Munkajogászunk, dr. Tihanyi Tamás gyors, munkajogi szempontú összefoglalója a 2020. november 10-én megjelent új rendelkezésekről:


A tegnapi napon (2020.11.10.) 22 óra 35 perckor jelent meg a Magyar Közlönyben az éjfélkor hatályba lépő  484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről, valamint a  485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatti egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről.
 
A fenti kormányrendeletek egyes pontjai érintik a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokat, ezekkel összefüggésben első körben összefoglalóan az alábbiakról tájékoztatom:
 
1. Este 8 és reggel 5 óra közt kijárási tilalom lép életbe, amely alól felmentést ad többek közt a munkavégzés (nincs meghatározva, hogy milyen jogviszonyban, tehát a rendelet nem korlátozza ezt a lehetőséget a munkaviszonyban történő munkavégzésre, eszerint álláspontom szerint egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban is történhet a munkavégzés). Ez a rendelet már konkrétan rendelkezik arról, hogy ezt okirattal szükséges igazolni. 

Mintadokumentumok:
Tamás által készített minta letölthető itt, a kormány.hu-n elérhető dokumentumsablon pedig itt.
 
2. A rendelet értelmében az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. További kivételt jelent az  elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében – az  ehhez szükséges időtartamig történő tartózkodás. A szövegezés nagyon lényeges munkaügyi szempontból, ugyanis míg a Miniszterelnök bejelentésében (és ebből fakadóan a hírekben) az szerepelt, hogy az “éttermek bezárnak”, ezzel szemben a rendelet szövege szerint csak az ott tartózkodás tilos. Ez az állásidőre történő bérfizetés szempontjából perdöntő, így ugyanis a munkáltató állásidőre is köteles bért fizetni, nem hivatkozhat az Mt. 146. § (1) bekezdés szerinti elháríthatatlan külső okra. Bizonyos éttermek (szálláshely, kórház, munkahely, stb.) a 8. § (3) bekezdés szerint nyitva maradhatnak. A szálláshelyen található étteremben és bárban kizárólag a szállóvendégeket lehet kiszolgálni.
 
3. Este 7 óra és reggel 5 óra közt tilos üzletben, lottózóban és nemzeti dohányboltban tartózkodni, illetve a rendelet ezen munkáltatókkal összefüggésben (ellentétben pl. az éttermekkel) konkrétan úgy fogalmaz, hogy este 7 óra és reggel 5 óra közt az üzlet, a lottózó és a nemzeti dohánybolt köteles zárva tartani.
 
4. A szálláshelyen szintén tilos tartózkodni (tehát a szálláshely sem zár be, csak tilos ott tartózkodni, ez ismét az állásidőre történő bérfizetés szempontjából érdekes). Kivételt képez az ott foglalkoztatottak tartózkodása, illetve  a  szálláshelyen az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett. 
 
5. A tiltó szabályok betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.
 
6.  A  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet szerinti Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (a  továbbiakban: NTAK) regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére az NTAK-ban 2020. november 8. napjáig regisztrált foglalások után számított nettó bevétel 80%-át. A Rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében a támogatás igénylésének részletes szabályait külön kormányrendelet határozza meg. Ez a kormányrendelet várhatóan a közeljövőben fog megjelenni, ez a rendelet még nem tartalmazza.
 
7. Bértámogatás igénybevételére a Rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az alábbi tevékenységeket főtevékenységként folytató munkáltatók jogosultak: 
 
1. Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610) tevékenységet, 2. Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621) tevékenységet, 3. Italszolgáltatás (TEÁOR 5630) tevékenységet, 4. Filmvetítés (TEÁOR 5914) tevékenységet, 5. Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230) tevékenységet, 6. Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551) tevékenységet, 7. Előadó-művészet (TEÁOR 9001) tevékenységet, 8. Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002) tevékenységet, 9. Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004) tevékenységet, 10. Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102) tevékenységet, 11. Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104) tevékenységet, 12. Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311) tevékenységet, 13. Sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312), 14. Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313) tevékenységet, 15. Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319) tevékenységet, 16. Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321) tevékenységet, 17. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) tevékenységet, vagy 18. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységet (TEÁOR 9329) főtevékenységként folytató munkáltatók.
 
A  fenti szolgáltatást nyújtó munkáltató részére a  munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabére ötven százalékának megfelelő összegű, munkaerőpiaci program szerinti támogatás nyújtható, amennyiben a támogatás időtartamának utolsó napján a munkavállaló jogviszonya fennáll, és a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti. A  munkaadó a  támogatás iránti kérelmét a  munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz nyújtja be. A főváros és megyei kormányhivatal nyolc munkanapon belül határozatban dönt. A  támogatás legfeljebb 2020. év november hónapra nyújtható. A  támogatás, illetve az  arányos támogatás a munkáltató részére a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint utólag kerül folyósításra. Ezen támogatás részletszabályai szintén nincsenek bent ebben a kormányrendeletben.
 

dr. Tihanyi Tamás
munkajogi szakjogász
Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft.
www.konyveles-palyazatiras.hu/munkaugy
+36-20-417-85-65

Recommended Posts