Távmunkára vonatkozó jogszabályok értelmezése – 2020. november

A tegnapi nap során új kormányrendelet jelent meg a vészhelyzet idején való távmunkavégzésre vonatkozó jogszabályok eltérő alkalmazásáról, amiket munkajogi szakjogászunk, Dr. Tihanyi Tamás értelmez alább. A mostani változások kisebb volumenűek, de elképzelhető, hogy lesznek továbbiak is, ezért érdemes lesz figyelni a jogszabályokat. A bejegyzés végén a munkáltatói- és munkavállalói nyilatkozat mintáját is megtaláljátok.

487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról

A Kormány a vészhelyzet idejére a távmunkavégzéssel kapcsolatban néhány, az Mt. és a munkavédelemről szóló törvény szabályaihoz képest eltérő szabályokat alkotott.

1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A szakaszát a vészhelyzet ideje alatt nem kell alkalmazni. Ez összefoglalva röviden annyit jelent, hogy távmunkavégzés esetén a munkáltató munkavédelmi törvény szerinti, a távmunkavégzés feltételeinek biztosításával összefüggő jogai, és kötelezettségei átmenetileg nem érvényesülnek. Helyette egy rövidebb, összefoglaló jellegű tájékoztatási kötelezettség jelenik meg, mely szerint távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

2. Átmenetileg módosul a személyi jövedelemadóról szóló törvény is az alábbiak szerint: A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.

3. A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a felek a munkaszerződésben távmunkavégzésről állapodtak meg, a távmunkavégzésre vonatkozó bármely szabálytól a felek megállapodásban eltérhetnek. (A 197. § is a távmunkavégzésről rendelkezik, attól azonban a felek alapban is eltérhetnek).

Munkáltatói- és munkavállalói nyilatkozat mintája

Recommended Posts